Članci

Upravljanje

Upravljanje informacijskom sigurnošću (eng. security management ) temelj je za izgradnju sigurnih i pouzdanih informacijskih sustava. Propisi EU sve češće postavljaju i formalne zahtjeve za implementacijom sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću (eng. ISMS - information security management system ). Posebno se to odnosi na financijske ustanove i tijela državne uprave, te gospodarske subjekte koji s njima posluju. Implementacija i rad ISMS sustava je formalni postupak, te su stvoreni razni standardi koji ga nastoje uniformirati. Najpoznatiji su, i globalno prihvaćeni, ISO 17799, odnosno BS 7799-2 koji su se pokazali kao najefikasniji za uspostavu ISMS.

ISMS konzalting
BCP i DRP konzalting

 

© Laboratorij za sustave i signale - Copyright 2008 - 2013. www.LSS.hr