Arhiva

Cloud computing

Cloud computing je jedan od novijih oblika računarstva. Postoje mnoge definicije samog cloud computinga, a mnogi analitičari se i dalje ne mogu točno dogovoriti što cloud computing zaista jest. Najtočnija definicija možda bi ipak bila ona da je cloud computing koncept podjele programskog okruženja koje koristi Internet kao platformu, te omogućuje da aplikacije i dokumenti poslani iz bilo kojeg dijela svijeta budu pohranjeni i čuvaju se na unaprijed predviđenim poslužiteljima. Cloud computing je i dalje u razvoju, a ključ njegovog daljnjeg razvoja je kombinirano korištenje virtualnih strojeva i aplikacija.

Od trenutka pojave ove tehnologije na tržištu se pojavilo mnoštvo novih davatelja usluga cloud computinga (Google, Amazon, GoGrid i dr.). Taj trend se i dalje nije ugasio. Svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Korisnici se obično odlučuju za one koji najbolje zadovoljavaju njihove potrebe. Kako svaki korisnik ima drugačije potrebe i drugačije značajke računalnog sustava (sigurnost, dostupnost, količina resursa) su mu bitne, činjenica da svaki poslužitelj ima drugačije osobine je dobra za daljnji razvoj tehnologije.

Cloud model promovira dostupnost i sastoji se od pet ključnih karakteristika, tri modela pružanja usluga te četiri modela implementacije.

Pet ključnih karakteristika koje pokazuju odnos i razlike cloud computinga prema tradicionalnim pristupima u računarstvu su pružanje usluge na zahtjev korisnika, širok mrežni pristup, udruživanje resursa, brza elastičnost i odmjerena usluga.

Isporuka cloud computing usluge je podijeljena na tri arhitekturalna modela i različite izvedene kombinacije. Tri osnovne klasifikacije često se nazivaju SPI model, pri čemu SPI označava program, platformu ili infrastrukturu. Mogući modeli pružanja usluge su SaaS (eng. Cloud Software as a Service), PaaS (eng. Cloud Platform as a Service) i IaaS (eng. Cloud Infrastructure as a Service).

Neovisno o modelima pružanja usluga postoje četiri različita modela provođenja cloud computing usluga. Ta četiri modela su javni oblak, privatni oblak, zajednički oblak i hibridni oblak.

Arhitektura programskih sustava uključenih u cloud computing tipično uključuje višestruku međusobnu komunikaciju komponenata oblaka. Komunikacija se obavlja preko aplikacijskog programskog sučelja, uobičajeno preko web poslužitelja. Cloud arhitekture rješavaju nekoliko ključnih problema koji su bitni za obradu velike količine podataka. U tradicionalnoj obradi podataka teško je dobiti količinu računala koliko je pojedinoj aplikaciji potrebno. Još teže je dobiti potrebna računala u trenutku kada su potrebni. Pojavljuju se mnoge poteškoće u raspodjeli i koordiniranju mnoštva poslova na različitim računalima, pokretanju procesa na njima i osiguravanju dodatnog računala u slučaju da jedno od korištenih slučajno zakaže. Teško je automatski procijeniti poraste i padove dinamičkog opterećenja. Nakon obavljenog posla teško se riješiti svih tih korištenih računala. Cloud arhitektura rješava sve te probleme. Aplikacije izgrađene na cloud arhitekturi pokreću se u oblaku gdje fizičko mjesto infrastrukture određuje davatelj usluge. Oni iskorištavaju jednostavna API (eng. Application Programming Interface) sučelja usluga dostupnih na Internetu. Raspoređivanje se izvodi na zahtjev, a logika raspodjele i pouzdana logika usluga ostaje implementirana i skrivena u oblaku. Korištenje resursa u cloud arhitekturi je po potrebi ponekada kratkotrajno, a ponekada se javlja više puta, ali s određenim razmacima. Zbog toga je ova arhitektura optimalna i jako iskoristiva.

Prednosti gradnje aplikacija uz pomoć cloud arhitekture su smanjivanje vremena izvođenja i vremena odziva, smanjivanje rizika, infrastruktura koja funkcionira točno na vrijeme, mali početni troškovi, povećan tempo inovacija, učinkovitije korištenje resursa, troškovi na temelju uporabe i potencijal smanjivanja vremena obrade.

Analitičari smatraju da cloud computing obiluje sigurnosnim rizicima. Cloud computing ima jedinstvena obilježja koja zahtijevaju procjenu rizika u područjima poput integriteta, oporavka i privatnosti. Cloud computing zahtjeva i procjenu pravnih problema u područjima poput inovacija, nadzorne usklađenosti i revizija.

Cloud computing će doživjeti pravi procvat u uporabi tek kada se riješe sigurnosni problemi koje on trenutno posjeduje. Analitičari smatraju da će ti sigurnosni problemi uskoro biti riješeni. Kada se riješe sigurnosni problemi, davatelji usluga cloud computinga omogućiti će korisnicima širenje vlastitih infrastruktura, dodavanje kapaciteta na zahtjev te povećavanje prilagodljivosti. U ponudi će biti sve više različitih resursa, a time će doći i do značajne financijske uštede.

Izradu dokumenta "Cloud computing" financirao je Nacionalni CERT, i možete ga pročitati na službenim stranicama CERT-a.

© Laboratorij za sustave i signale - Copyright 2008 - 2013. www.LSS.hr