Knjige i časopisi

Časopisi u području sigurnosti

Dana 11. lipnja objavljeno je novo, 66. izdanje časopisa Phrack koji opisuje propuste temeljene na prepisivanju gomile (eng. heap buffer overflow) te ranjivosti u implementacijama TCP (eng. Transmission Control Protocol) protokola.

 

Knjige u području sigurnosti

"The Rootkit Arsenal: Escape and Evasion in the Dark Corners of the System"  - knjiga opisuje većinu danas korištenih rootkit tehnika.

© Laboratorij za sustave i signale - Copyright 2008 - 2013. www.LSS.hr