Zakoni i norme

Popis zakona iz područja sigurnosti:

Popis normi iz područja sigurnosti:

  • ISMS (Information Security Management System) standardi koje su objavile organizacije ISO (eng. International Organization for Standardization) i IEC (eng. International Electrotechnical Commission):
    1. ISO/IEC 27001:2005 - specificira upravljanje sustavom potrebno za kontrolu informacijske sigurnosti (ISO/Wiki).
    2. ISO/IEC 17799:2005 - pruža najbolju praksu (tehnike, metode, procese i sl.) za upravljanje informacijskom sigurnošću (ISO/Wiki)
    3. ISO/IEC 15408 - specificira osnovne kriterije za provjeru informacijske sigurnosti (ISO/Wiki),
    4. ISO/IEC 13335-1:2004 - pruža koncepte i modele za upravljanje sigurnošću informacijskih komunikacijskih tehnologija (ISO).

© Laboratorij za sustave i signale - Copyright 2008 - 2013. www.LSS.hr