Članci

Provjera sigurnosti

Čak i uz najkvalitetnije planove, vrhunske kadrove i savršene ugovore s dobavljačima i izvođačima radova, jedini način da se ustanovi razina sigurnosti informacijskog sustava jest da ga se podvrgne ispitivanju.

Ispitivanja sigurnosti obuhvaćaju niz postupaka kojima je zajednički cilj pravovremeno uočavanje te uklanjanje potencijalnih ranjivosti i slabih točaka informacijskog sustava. Na temelju provedenih testiranja klijent dobiva realnu procjenu i kvalitetan uvid u stanje sigurnosti informacijskog sustava. Uklanjanjem uočenih problema i nedostataka podiže se razina sigurnosti kompletnog sustava, no kako bi se razina sigurnosti zadržala visokom ispitivanja treba provoditi sustavno i periodički.

LSS svojim klijentima nudi niz usluga s ciljem ispitivanja sigurnosti koje se mogu prilagoditi potrebama, zahtjevima i mogućnostima klijenta.

Provjera ranjivosti
Penetracijsko testiranje
Sigurnost Web aplikacija
Security audit
Socijalni inženjering

© Laboratorij za sustave i signale - Copyright 2008 - 2013. www.LSS.hr