Archive

Tranzistor se sastoji od ugljične nanocijevi koja se ponaša kao poluvodič, premošćujući pukotinu između dvije metalne elektrode i presvučen izolatorom koji ostavlja srednji dio izloženim. Cijeli se sklop omata dvoslojnim lipidom poput onoga što čini membrane ljudskih stanica. Tranzistor je zatim preliven otopinom koja sadrži adenozin trifosfat (ATP). Zbog toga struja teče među elektrodama kad se na njih dovede napon. Veličina struje proporcionalna je koncentraciji ATPa. Aleksandr Noy iz LLNL kaže da je to prvi primjer integriranog bioničkog sustava i da se nada da će ovakvi sklopovi omogućiti stvaranje biološka sučelja za bolju komunikaciju živih organizama sa strojevima. Više podataka moguće je pronaći pregledom izvorne vijesti na stranicama portala NewScientist.

© Laboratorij za sustave i signale - Copyright 2008 - 2013. www.LSS.hr